Mange organisasjoner har et fagblad eller tidsskrift som kommer ut med et begrenset antall utgaver hvert år. Kostnadene ved å ha en redaktør ansatt kan i noen tilfeller bli utfordrende. Vi i Edda Presse er mulige å leie inn som ekstern leverandør av redaktørrollen, vi kan også levere redaksjonelt innhold. Vi har redaksjonelle medarbeidere med lang fartstid, både som redaktører, journalister og utgivere. Vinteren 2024 er vi involvert i et trettitalls enkeltutgivelser. Vi leverer også oppdragsjournalistikk til kommersielle utgivelser for ulike selskaper.

Vi kan det redaksjonelle håndverket. Vi vet også hva som kreves for å være konkurransedyktig og holde på leserne. Vi er gjerne sparringspartner for en gjennomgang av redaksjonelt ståsted, og hjelper våre kunder til å utvikle egne utgivelser til det bedre. 

Ta gjerne kontakt for en prat om våre redaksjonelle tjenester eller om du trenger publisistisk bistand.