Vi selger vanlige annonser, støtteannonser og stillingsannonser. Edda Presse har et tyvetalls fagblader og tidsskrifter i sin portefølje, og tallet er jevnt økende. Vår stab av selgere er flinke til å krysskoble annonsører fra ulike utgivelser. Det kommer alle våre nye kunder til gode.

Ingen bladprosjekter er for små for oss. Vi liker utfordringen med å selge på blader som andre salgsmiljøer ikke ser seg bryet med. 

Hvis forholdene ligger til rette for salg av støtteannonser har vi svært gode resultater å vise til. Det er 
særlig aktuelt i tilknytning til ulike organisasjoner at salg av støtteannonser fungerer.

Edda Presse er også en sparringspartner hvis din utgivelse trenger å utvikle en ny og bedre salgsstrategi. Vi ser ting utenfra og kan se på tilstanden til en utgivelse med friske øyne. Gjennom å utvikle gode salgsstrategier ønsker vi å være med på å skape bedre resultater for våre kunder.

Vi leverer også grafisk design og produksjon av annonser til både trykte og digitale flater.

Trenger du en salgsboost? Ta kontakt og en av våre annonsekonsulenter vil gjerne bidra til at ditt blad øker omsetningen!