Edda Presse er en totalleverandør som i tillegg til godt annonsesalg også har vært med på å videreutvikle vårt redaksjonelle arbeid med bladet Fosterhjemskontakt. Edda Presse har levert ekstern redaktør som tilrettelegger og redigerer alle våre bladutgivelser. Vårt medlemsblad har fått høyere kvalitet gjennom bedre og mer leservennlig innhold. 

Når den redaksjonelle jobben er gjort sørger Edda Presse for grafisk sideproduksjon gjennom søsterbedriften Edda Grafisk. Nytt layout og bedre bilder har gjort bladet mer tiltalende. I tillegg leverer Edda Presse miljøvennlige trykketjenester av høy kvalitet. For oss er Edda Presse en totalleverandør som bidrar til at vår hverdag har blitt enklere, i tillegg til at vi har økt våre inntekter gjennom deres annonsesalg.  


Tone Granaas
Generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening